בהגרלה על טאבלט שנערכה בין התלמידים והתלמידות שהביאו חברים לחידון זכתה: מיכל טורנהיים מבית חנה - ירושלים