מתמודדי החידון בבית הנשיא. היכנסו למודעה באתר 'כיפה'.