חידון מורשת השואה

לוח זמנים

הפצת המידע אודות החידון למנהלים ורכזי המקצוע

חשוון תשפ"ב, אוקטובר 2021

הפצת מידע נוסף ותקנון החידון

חשוון תשפ"ב, אוקטובר 2021

פתיחת ההרשמה באתר החידון

יום רביעי א' בחשוון תשפ"ב 6.10.21

מפגש הסברה מקוון לרכזי החידון

יפורסם באתר החידון

פרסום חומר החידון באתר והפצה לבתי הספר

יום רביעי א' בחשוון תשפ"ב 6.10.21

סגירת הרשמה לחידון

יום שני א' בשבט תשפ"ב 3.1.22

שלב א': מבחן בית-ספרי מקוון

יום שלישי ב' בשבט תשפ"ב 4.1.22

שלב ב: מבחן בית ספרי מקוון

יום רביעי כ"ב באדר א' תשפ"ב 23.2.22

פרסום החומר לשלב הארצי

יום חמישי כ"ג באדר א' תשפ"ב 24.2.22

שלב ג: יום הכנה בירושלים

יום רביעי כ"ז באדר ב' תשפ"ב 30.3.22

שלב הגמר: חידון ארצי פומבי

יום השואה-יום חמישי כ"ז בניסן תשפ"ב 28.4.22