חידון מורשת השואה

חידון מורשת השואה תשפ"ב

תזכרו שאתם יהודים ילדי המסתור והשבתם לעמם

תמונות ניצולים עם המאמצים שלהם

01.

הרשמה

עד יום שני
א' בשבט תשפ"ב
3.1.22

02.

שלב א'

חידון מקוון בבתי הספר

יום שלישי
ב' בשבט תשפ"ב
4.1.22

03.

שלב ב'

חידון מקוון בבתי הספר

יום רביעי
כ"ב באדר א' תשפ"ב
23.2.22

04.

שלב הכנה

יום הכנה לחידון הארצי בירושלים

יום ראשון
כ"ד באדר ב' תשפ"ב
27.3.22

05.

שלב הגמר

החידון הארצי הפומבי ביום השואה

יום חמישי
כ"ז בניסן תשפ"ב
28.4.22