חידון מורשת השואה

הרשמת רכזי בתי ספר בנות


* פרטי בית הספר
שם בית הספר:
שם ועיר בית הספר:

אם הוא לא נמצא ברשימה הקודמת


פרטי הרכז מטעם בית הספר
* שם פרטי:
* שם משפחה:
* כתובת:
מיקוד:
* עיר:
* טלפון נייד:
* דואר אלקטרוני:
הערות: