חידון מורשת השואה

תהליך החידון

בחידון שלושה שלבים:

שלב א'

חידון מקוון א' בבית-הספר.
הרשמת תלמידים: כל תלמיד המעוניין להשתתף בחידון נדרש להירשם באופן אישי באתר החידון במקום
המיועד לכך. אישור ההרשמה יישלח בחזרה לכתובת ממנה בוצעה ההרשמה נ באופן מקוון (אם לא התקבל
אישור שההרשמה נקלטה במערכת, יש לנסות שנית או לפנות למוקד הטלפוני לסיוע). ההרשמה הינה
באמצעות האתר בלבד
 • בתום תקופת לימוד חלק א' של המקראה יתקיים שלב א' של החידון - מבחן לכל התלמידים
 • לשלב השני יעלו כל התלמידים אשר צברו ציון של 70 נקודות ומעלה ללא הגבלת מספר המשתתפים.
 • הנהלת החידון תפרסם את רשימת העולים לשלב השני באתר החידון.
 • כל בתי הספר אשר ישתתפו בחידון יקבלו תעודת השתתפות מטעם הנהלת החידון.


 • שלב ב'

  חידון מקוון ב' בבית-הספר.
 • החומר לשלב השני כולל את כל החומר שמופיע במקראה אשר בידי התלמידים. (שלב א + 'שלב ב')
 • באחריות רכז החידון בבית הספר לוודא כי התלמיד אשר עלה לשלב השני קיבל את המקראה וכי הוא מעודכן בלוח הזמנים.
 • מבחני השלב השני יהיו מקוונים ויתקיימו במתכונת אשר התקיימו מבחני השלב הראשון .ה. הניקוד בשלב זה מתחיל מחדש, אין צבירת נקודות מהשלב הראשון תוצאות המבחנים יועברו גם לרכז החידון בביה"ס ויוצגו גם באתר החידון.
 • לשלב השלישי – שהוא השלב הארצי יעלו 12 בנים ו-12 בנות אשר יתמודדו בשני חידונים נפרדים כפי שיפורט בפרק השלב השלישי- החידון הארצי הפומבי.

 • שלב ג'

  יום הכנה לחידון הארצי.
 • בית ספר יוכל לשלוח לחידון הארצי מתמודד אחד לכל היותר.
 • לחידון הארצי יעלו המתמודדים אשר צברו את הניקוד הגבוה ביותר בכל מגזר (בנים ובנות) מבתי ספר שונים.


 • החידון הארצי הפומבי

  החידון הארצי הפומבי יערך בירושלים במסגרת של שני חידונים נפרדים - חידון בנים וחידון בנות. כל הכללים
  המופיעים להלן נוגעים לשני החידונים כאחד.
  להלן שלבי החידון הפומבי, ובו ארבעה מחזורי שאלות בכתב ובעל פה:
  שלב א': סבב פתיחה – שאלה אישית בעל פה לכל מתמודד. הניקוד שצובר כל מתמודד יצטרף לניקוד שצבר במבחן המקדים ביום ההכנה לחידון
  שלב ב': שאלה פתוחה – שאלה אישית בת שני חלקים בעל פה לכל מתמודד .בתום שלב זה מתבצע ניפוי לשלב הבא עולים שמונה מתוך 12 המתמודדים בעלי הניקוד הגבוה ביותר עד לשלב זה. במקרה של שוויון בין שניים יעלה מתמודד נוסף. שוויון בין 3 מתמודדים ומעלה מאפשר לחבר השופטים להחליט על הורדת מתמודדים כך שלשלב הבא יעלו פחות משמונה או להפעיל את "שובר שוויון" על פי הכללים
  שלב ג': שאלת שר החינוך\אישיות בכירה אחרת. בתום שלב זה יהיה ניפוי נוסף, ולשלב הבא יעלו חמישה מתמודדים בלבד. מתוכם ייבחרו שלושת הזוכים במקומות הראשונים
  שלב ד': ההכרעה – שאלות אישיות לכל מתמודד, שיוצגו לפניו על מסך


  הדרכה לרכזי החידון

  א. הנהלת החידון תקיים הדרכה והעשרה באתר החידון עבור רכזי החידון מטעם בתי הספר
  ב. במסגרת ההדרכה יקבל רכז החידון מידע אודות תהליך החידון, מענה על שאלות, העשרה ורעיונות כיצד לעודד את התלמידים ליטול חלק בחידון. ההשתתפות בהדרכה מומלצת אך אינה מחייבת.