הזוכים והזוכות במקומות הראשונים בחידון: מקום ראשון: עובד דור - ישיבת 'אורות הזורעים' שחר ינון - 'אולפנת הגולן' מקום שני: מרדכי אייגנר - ישיבת 'תורת עציון' עקיבא אברהם - ישיבה תיכונית 'חורב' אפרת טובי - 'בית שולמית' מקום שלישי: אלעד קמינסקי - ישיבה תיכונית 'אור תורה נווה שמואל' שפרה מארק - 'אולפנת בהר''ן'