חידון מורשת השואה

לוח זמנים

הפצת המידע אודות החידון למנהלים ורכזי המקצוע

אלול תשפ"ג, אוגוסט 2023

הפצת מידע נוסף ותקנון החידון

תשרי תשפ"ד, ספטמבר, 2023

פתיחת ההרשמה באתר החידון

יום ראשון כ"ג תשרי תשפ"ד 8.10.23

מפגש הסברה מקוון לרכזי החידון

יפורסם באתר החידון

פרסום חומר החידון באתר והפצה לבתי הספר

יום ראשון כ"ג בתשרי תשפ"ד 8.10.23

סגירת הרשמה לחידון

יום שלישי ו' בשבט תשפ"ד 16.1.24

שלב א': מבחן בית-ספרי מקוון

יום רביעי ז' בשבט תשפ"ד 17.1.24

שלב ב: מבחן בית ספרי מקוון

יום רביעי י"ט אדר א' תשפ"ד 28.2.24

פרסום החומר לשלב הארצי

יום חמישי כ' אדר א' תשפ"ד 29.2.24

שלב ג: יום הכנה בירושלים

יום רביעי ב' בניסן תשפ"ד 10.4.24

שלב הגמר: חידון ארצי פומבי

יום השואה - יום שני כ"ח בניסן תשפ"ד 6.5.24