חידון מורשת השואה

שאלות לדוגמא

1. כמה ילדים יהודיים בצרפת ניצלו בעזרת ארגוני ההצלה?

  1. א. כ-5000
  2. ב. כ-6000
  3. ג. כ-7000
  4. ד. כ-80000

2. איזה ממקומות המסתור הבאים לא היה ברירה מועדפת להסתרת ילד יהודי

  1. א. ארון
  2. ב. עליית גג
  3. ג. בונקר
  4. ד. בור