חידון מורשת השואה

חידונים קודמים: "יומני מה יהא עליו?!" - שנת תשע"ט

יומני בני נעורים שנכתבו בשואה


מתוך הטקס של חידון תשע"ט

טקס הבנים

טקס הבנות

פרסומים

חומר החידון - שנת תשע"ט