חידון מורשת השואה

חידונים קודמים: "ערבים זה לזה" - שנת תשע"ז

יהודים לעזרת יהודים בשואה


הזוכים בחידון - שנת תשע"זפרסומיםלכתבה באתר סרוגים לחצו כאן >>

חומר החידון - שנת תשע"ז